المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هوسات لاابوالفضل


diver1042
11-14-2013, 01:58 AM
الهوسات بحق ابو الفضل العباس ساقی عطاشة کربلا (ع)


اتحشم زینب العباس اتگله انهض یا حامیها
خیـــــل و زلـــم بل میدان ولخیم دارو اعلیها
هلنــــومه دگلـی الوین حدها و وین تالیهــــا
عباس انهض بعد اعیونی


*****************

وینک یل بطل عباس های اطفال مرمیــــــه
وینک یلبطل عباس سکنه الیوم مسبیــــــه
های انه و عند عیناچ وین اعدای وین هیه
ایعرفونی لو صارت کلفه


*****************


انتـه اکفلتنی و جیت وانته الگلت های انـه
چـــــاوین الوعد عباس زینب های حیرانـه
موانته التجیب المای ؟ وین المای ماجانه؟
ویاحیف اذنودک مگطوعه


*****************

وینک یل بطل عباس وینک های های انتـه
جیـــش الحقـــد ملتمه علینه الیوم مشمتـــه
های اطفالهـا التصرخ وزینب های هل میته
و محتاره و یا صوب انویه


*****************

انــه اخوچ عندعیناچ وین العــده های انـه
اشطره الیوصل الحدچ وادفنه الیوم بمچانه
یعرفونی الخصم عباس ما یهتز من امکانــه
خلتوصل چا وین اعدانه


*****************

انه العباس یا زینب اشحده الیوصل الدارچ
اتعنـــه و اجیــب المای خل یرتاح کل بالچ
انتی امخدره تبقین و عالی کل وکت شانچ
وهای انه وافدیچ ابروحی


*****************


زینــب عل درب تنظـر و تتریــه یجی العبـــاس
اخوهــا الچان ظل اله خیمه و چان فوگ الراس
وینــک یا ابــو الغیـــره وینک یا ابو النومـاس
بهل غربه اشلون اتخلینی


*****************

یازینب اخوچ اهنا واضلوعی خیمه اسویهـا
وانـه اخوچ یاخیتی شلی بهل روح مابیهـــا
انتی امخدره تبقین و احلف کل وکت بیـــــه
ویازینب المن تردینی


*****************

وینــــک یا ابـو الغیــره انته الگلت های انه
وادری بیک من تختاض محد یوچب امچانـه
انتـه الرحت واتعنیت وجبـت المای نیشانـــه
تاج انته و فوگ اعله الهامه


*****************


للحومه اعتنه العباس وصفها ارجال صفاها
وخــلاها الزلم طشار و ترجف خوف خلاها
و ضل الیث بل میدان و علیه لیل سواهــــا
وابکیفه و گام ایفر بیه


************